Handbooks

LSGI Planning | Subsidy | Financial Assistance | Guidelines and Related Orders

പദ്ധതി ആസൂത്രണം | സബ്സിഡി | ധനസഹായം | മാർഗ്ഗരേഖകളും അനുബന്ധ ഉത്തരവുകളും കുറിപ്പുകളും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്റുകൾ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്.

Read More

Land Acquisition in Grama Panchayats | Related GOs | Circulars | Other References

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിൽ വസ്തു ആർജ്ജിക്കൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ, അനുബന്ധമായ സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ, സർക്കുലറുകൾ, മറ്റു ഡോക്യുമെന്റുകൾ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്.

Read More

Auctioning and Disposal of Property of Grama Panchayats | Related GOs | Circulars | Other References

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുടെ വസ്തുവകകൾ ലേലം ചെയ്യുന്നതിനും കയ്യൊഴിക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ, അനുബന്ധമായ സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ, സർക്കുലറുകൾ, മറ്റു ഡോക്യുമെന്റുകൾ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്.

Read More

FATEAOS License – Handbooks | Software | Orders | Circulars and other reference documents

വ്യവസായങ്ങൾക്കും ഫാക്ടറികൾക്കും വ്യാപാരികൾക്കും സംരംഭക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മറ്റു സേവനങ്ങൾക്കും ലൈസൻസ് അനുവദിക്കൽ | ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ബാധകമായ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ഉത്തരവുകളും മറ്റു അനുബന്ധ ഉത്തരവുകളും സർക്കുലറുകളും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്.

Read More

Purchase & use of Government Vehicles | Applicable Rules and Orders

കേരളത്തിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിലെ വാഹന വാങ്ങൽ, ഉപയോഗം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവുകൾ, സർക്കുലർകൾ, വിവിധ ഡോക്യുമെന്റുകൾ ഇവിടെ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

Read More

Installation & Maintenance of Streetlights in Local Government Institutions | GOs, Circulars & Related References

കേരളത്തിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിലെ തെരുവു വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കലും പരിപാലനവുംമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവുകൾ, സർക്കുലർകൾ, വിവിധ ഡോക്യുമെന്റുകൾ ഇവിടെ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

Read More

Budget Manual | Budget Preparation | Various Software | GOs, Circulars & Related References

കേരളത്തിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിലെ ബജറ്റ് മാന്വൽ, ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കൽ, വിവിധ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ, ഉത്തരവുകൾ, സർക്കുലർകൾ ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ ഡോക്യുമെന്റുകൾ ഇവിടെ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

Read More

Funds | Financial Accounting | Audit of Local Body | Various Transaction in Grama Panchayats & Related References

കേരളത്തിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിലെ വിവിധ തര ഓഡിറ്റുകൾ, ദൈനന്ദിന പണമിടമപാടുകൾ, കണകുകൾ സൂക്ഷക്കൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ ഡോക്യുമെന്റുകൾ ഇവിടെ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

Read More

Entertainment Tax | Tax on cinema tickets | Permission for construction of cinema theaters | License for show & Related References

കേരളത്തിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിലെ വിനോദനികുതി, സിനിമാ ടിക്കറ്റിന്മേലുള്ള വിനോദ നികുതി, സിനിമാ തിയേറ്ററുകളുടെ നിർമ്മാണാനുമതി, സിനിമാ പ്രദർശനത്തിനുള്ള ലൈസൻസ് ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ ഡോക്യുമെന്റുകൾ ഇവിടെ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്ത്

Read More