Auctions

Auctioning and Disposal of Property of Grama Panchayats | Related GOs | Circulars | Other References

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുടെ വസ്തുവകകൾ ലേലം ചെയ്യുന്നതിനും കയ്യൊഴിക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ, അനുബന്ധമായ സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ, സർക്കുലറുകൾ, മറ്റു ഡോക്യുമെന്റുകൾ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്.

Read More